โครงการโทรศัพท์สานสายใย กศน. โครงการ 8

     ด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้เสนอโครงการสานสายใย กศน. 8 มีรูปแบบโครงการ คือ สมาชิกในกลุ่ม กศน. (เบอร์ที่จดทะเบียนในนาม กศน.) สามารถโทรหากัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

     สำนักงาน กศน. ได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ ในการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้โทรศัพท์ระหว่างกลุ่ม กศน. และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ทดแทนเครื่องเก่าชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน ซึ่งกรณีที่ใช้งานเกินสิทธิที่ตนสามารถเบิกได้ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบส่วนเกินดังกล่าว โดยจะต้องอยู่ในสัญญาโครงการ 2 ปี กรณีที่มีการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น จะต้องโอนเครื่องโทรศัพท์พร้อมหมายเลขติดตามไปใช้งาน ณ ที่ใหม่ และในกรณีที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 และประสงค์เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ในสัญญาไม่ครบกำหนด 2 ปี
จะต้องเสียค่าความเสียหายเครื่องและค่าเสียโอกาสในการขาย เพื่อนำหมายเลขโทรศัพท์พร้อมเครื่องออกจากส่วนราชการ โดยค่าใช้จ่ายนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้เลือกแพคเกจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมแจ้งมายังกลุ่มการคลังภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการได้ และหากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้
มารับเครื่อง ณ สำนักงาน กศน. อีกครั้ง

                                                                                                                                                                                                                                         ขอบพระคุณค่ะ     

                                                                                                                                                                                                                               กลุ่มงานพัสดุ สำนักงาน กศน.

                                                                                                                                                                                                             โทร 02-2820200, 02-2802927 แฟ็กซ์ 02-2802927

 

     

Attachments:
Download this file (4.pdf)4.pdf475 kB17-01-2019 14:01
Download this file (3.pdf)3.pdf318 kB17-01-2019 14:01
Download this file (2.pdf)2.pdf683 kB17-01-2019 14:01
Download this file (1.pdf)1.pdf375 kB17-01-2019 13:58

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561