การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

หนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.121/2147 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 <<< คลิ๊ก

 

คู่มือการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<<ลิ๊ก

 

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  <<< คลิ๊ก

ตรวจสอบการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าอบรมและการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <<< คลิ๊ก

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561