แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Attachments:
Download this file (CCF17092562.pdf)CCF17092562.pdf5124 kB17-09-2019 08:56

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561