การประกวด GCED Storytelling Contest

          ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (ซีมีโอเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่า ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APECEIU) จัดการประกวด Storytelling Contest on Global Citizenship Education (GCED) ในหัวข้อ “Stories of Global Citizens in My Neighborhood” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่เกี่ยวกับค่านิยมและความจำเป็นสำหรับพลเมืองโลกในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

          ในการนี้ ศูนย์ซีมีโอเท็ปด้านภาษาของเชิญครูผู้สอน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวไปยังผู้จัดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (20191016_090449.pdf)20191016_090449.pdf4910 kB17-10-2019 11:09

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561