ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-CPP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (CCF21112562.pdf)CCF21112562.pdf3447 kB21-11-2019 14:46

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561