แจ้งเวียนหนังสือกรมธนารักษ์

ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว 136 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อ โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

Attachments:
Download this file (CCF13122562.pdf)CCF13122562.pdf4263 kB13-12-2019 09:00

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561