มอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ศูนย์ส่วนกลาง/ สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกจังหวัด/ สถานศึกษาขึ้นตรง

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน ให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization for Islamic Cooperation - OIC) และกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment Movement - NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจลงตราให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ada.edu.az หรือติดต่อ Ms. Nigar Asgarova ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ (+994 12) 5969296 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือรัสเซียและผ่านการรับรองเอกสารมายังกองยุโรปตะวันออก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 อนึ่ง มหาวิทยาลัย ADA ของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตี - โท -เอก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020 – 2021 โดยผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

          สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป

 

หมายเหตุ

กรมยุโรป กองยุโรปตะวันออก

โทร .0 2203 5000 ต่อ 13144

โทรสาร. 0 2643 5146

Attachments:
Download this file (20200109_092023.pdf)20200109_092023.pdf7430 kB10-01-2020 13:09

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561