เปิดสมัครรับรางวัลเจ้าหญิงอัสตูเรียส

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่ามูลนิธิแห่งเจ้าหญิงอัสตูเรียส (The Princess of Asturias Foundation) เปิดรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม เข้ารับรางวัลเจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส ประจำปี ค.ศ. 2020 โดยขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.fpa.es/en

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าวให้กับบุคลากรในสังกัดทราบ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลฯ โดยนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายัง กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 เพื่อนำส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งต่อกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

 

หมายเหตุ

กรมยุโรป กองยุโรปตะวันออก

โทร .0 2203 5000 ต่อ 13144

โทรสาร. 0 2643 5146

Attachments:
Download this file (20200110_070300.pdf)20200110_070300.pdf9286 kB10-01-2020 14:38

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561