โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงาน กศน.ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่เป็นหน่วยงานเบิกทุกแห่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน จำนวน 1 คน บัญชี  จำนวน  1  คน  และพัสดุ  จำนวน  1 คน  รวมจำนวน 3 คน ของหน่วยงาน เข้ารับการอบรมในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แจ้งในหนังสือ

Attachments:
Download this file (CCF31012563.pdf)CCF31012563.pdf8867 kB31-01-2020 15:29

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563