ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทะิภาพใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือดรคดควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)

Attachments:
Download this file (CCF25032563.pdf)CCF25032563.pdf6099 kB25-03-2020 09:00

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561