การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๕.๒/ว ๒๒๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤาภาคม ๒๕๖๓

Attachments:
Download this file (CCF05062563_0001.pdf)CCF05062563_0001.pdf7273 kB05-06-2020 13:04

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561