ตอบข้อหารือการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม กรณีที่ข้าราชการในสังกัดได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมโดยผู้เดินทางไปฝึกอบรมเช่าที่พัก หรือกรณีผู้จัอบรมจัดที่พักให้และสถานที่พักแรมได้มีบริการอาหารเช้ารวมอยู่ด้วย สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในมื้อเช้านั้น

Attachments:
Download this file (CCF05062563_0003.pdf)CCF05062563_0003.pdf5542 kB05-06-2020 13:28

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561