การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2564)

 สำรนักงาน กศน. ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษาขึ้นตรง สั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2564) 

เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสมทบเข้าเงินสวัสดิการของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด กศน. 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้  และเป็นการ

สร้างขัวญกำลังใจให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.

Attachments:
Download this file (CCF02092563.pdf)CCF02092563.pdf2284 kB02-09-2020 09:06

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563