การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๕๐ ลว ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF09102563_0002.pdf)CCF09102563_0002.pdf2842 kB09-10-2020 12:49

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563