แจ้งเวียนการค้างชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหน่วยงาน/สถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.

   สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มการคลัง ขอความอนุเคาระห์ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ที่ค้างชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดำเนินการชำระค่าบริการดังกล่าวพร้อมส่งสำเนาหลักฐานให้กลุ่มการคลังทราบ กรณีเป็นยอดค้างชำระค่าบริการของผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน กศน. ด้วย

   โดยสามารถแสกนสำเนาหลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยว ส่งมายังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อที่สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มการคลัง จะได้แจ้งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ให้ดำเนินการนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกจากระบบค้างชำระต่อไป   

   อนึ่ง สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มการคลัง ต้องขออภัยด้วย หากท่านได้ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะได้รับหนังสือฉบับนี้

Attachments:
Download this file (2.pdf)2.pdf269 kB06-11-2020 08:53
Download this file (1.pdf)1.pdf615 kB06-11-2020 08:53

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563