ประชาสัมพันธ์โครงการ SEAMEO School’s Network 2020

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายโรงเรียนซีมีโอ ปี 2563 (SEAMEO School’s Network 2020) ซึ่งริเริ่มดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปีขององค์การซีมีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานเครือข่ายการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทุกระดับในประเทศสมาชิกซีมีโอผ่านรูปแบบออนไลน์และแบบส่วนตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการศึกษาและนักเรียนในการสร้างควาวมเข้มแข็งของเครือข่ายและการรับข้อมูล ข่าวสารที่ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิก

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ link.seameo.org/schoolnetworkreg ซึ่งสำนักงานเลขาธิการซีมีโอจะตรวจสอบใบสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของสถานศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (20201104_082710.pdf)20201104_082710.pdf5708 kB06-11-2020 14:16

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563