แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๙.๒/ว ๕๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

Attachments:
Download this file (20210111_040027.pdf)20210111_040027.pdf1363 kB11-01-2021 10:45

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563