ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน 3 ฉบับ

สำนักงานปลัดกระรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือตามที่สำนักงบประมาณ จำนวน 3 ฉบับ 

1. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย

2. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

3. หนังสืองสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (20210112_025421.pdf)20210112_025421.pdf3176 kB12-01-2021 09:38

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563