ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ ว ๕๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (20210114_023554.pdf)20210114_023554.pdf5047 kB14-01-2021 09:44

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563