โครงการสานสาย กศน.9

Print

เรื่อง     โครงการสานสายใย กศน. 9

สำนักงาน กศน. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 สามารถแจ้งความต้องการผ่านทาง https://forms.gle/ssxirYG3k9BeKuQn9 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 ได้ และเมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้ท่านมารับเครื่องโทรศัพท์ อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

Attachments:
Download this file (20210215_025928.pdf)20210215_025928.pdf2937 kB15-02-2021 10:27