โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 8

โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง (ระบบ Digital pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 8

Attachments:
Download this file (CCF07012565.pdf)CCF07012565.pdf4246 kB07-01-2022 10:02

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563