ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น 2

Print

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น 2 สำนักงาน กศน.