ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ผูกพัน 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด ดังแนบ

Attachments:
Download this file (Car rent 12 seat - TOR.pdf)Car rent 12 seat - TOR.pdf203 kB15-01-2019 09:44
Download this file (Car rent 12 seat - Document.pdf)Car rent 12 seat - Document.pdf370 kB15-01-2019 09:44
Download this file (Car rent 12 seat - Anoucement.pdf)Car rent 12 seat - Anoucement.pdf68 kB15-01-2019 09:44

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561