ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

Attachments:
Download this file (siced2.pdf)ประกาศราคากลาง496 kB21-01-2019 09:47
Download this file (siced3.pdf)บก01442 kB21-01-2019 09:46
Download this file (siced4.pdf)ปร6467 kB21-01-2019 09:46
Download this file (siced5.pdf)ปร5560 kB21-01-2019 09:45
Download this file (siced6.pdf)ปร4-1806 kB21-01-2019 09:45
Download this file (siced7.pdf)ปร4-2810 kB21-01-2019 09:45
Download this file (siced8.pdf)ปร4-3747 kB21-01-2019 09:44
Download this file (siced9.pdf)ปร4-4755 kB21-01-2019 09:44
Download this file (siced10.pdf)ปร4-5765 kB21-01-2019 09:44

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561