ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น 2 (สำนักงาน กศน.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (document_4.pdf)document_4.pdf1484 kB17-01-2019 16:18
Download this file (document_3.pdf)document_3.pdf1629 kB17-01-2019 16:18
Download this file (document_2.pdf)document_2.pdf1633 kB17-01-2019 16:17
Download this file (document_1.pdf)document_1.pdf1397 kB17-01-2019 16:17
Download this file (Announcement.pdf)Announcement.pdf1419 kB17-01-2019 16:17

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561