ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบรรณาธิการและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 60 รายวิชา กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบรรณาธิการและจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 60 รายวิชา กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (GT_17.01.2562.pdf)GT_17.01.2562.pdf213 kB21-01-2019 08:48