ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น 2 ณ สำนักงาน กศน.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร บริเวณชั้น ๒ ณ สำนักงาน กศน. เลขที่ ๓๑๙ วังจันทร
เกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๐๙๙๑๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

Attachments:
Download this file (Document.pdf)Document.pdf158 kB25-01-2019 16:26
Download this file (Annoucement.pdf)Annoucement.pdf213 kB25-01-2019 16:25

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561