ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 4 ประตู(เครื่องยนต์ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 4 ประตู(เครื่องยนต์ดีเซล) สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561