สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ผูกพัน 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ผูกพัน 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 มกราคม  2562

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 14 มกราคม  2562  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (cancelled - samutsakhon.pdf)cancelled - samutsakhon.pdf122 kB04-02-2019 16:40

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561