ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กศน.(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กศน.(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (GPH1_11.04.2562.pdf)GPH1_11.04.2562.pdf199 kB11-04-2019 09:12