ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน กศน. (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน กศน. (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

Attachments:
Download this file (img-28210418.pdf)img-28210418.pdf304 kB22-04-2019 10:03

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561