ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดดังแนบ


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561