ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเหมารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเหมารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563