เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในส่วนราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในส่วนราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลด 1 

ดาวน์โหลด 2


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563