สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://rayong.nfe.go.th/rayong/index.php


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561