ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ดับเบิ้ลแค็บ) เป็นเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) จำนวน ๑ คัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.somsongkan.com หรือเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๖๐ ๒๖๒๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามไปยังศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี (สามสงฆ์ทรงพระคุณ) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๐

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (somsong-car rent.pdf)somsong-car rent.pdf405 kB24-04-2020 20:28

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561