การเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อให้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีข้อคิดเห็น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักาน กศน. กำหนดเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นเวลา ๓ วันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ผู้ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ สามารถติดต่อได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๐๙๖๔


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563