ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุุุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เสนอราคาที่่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ธุรกิจค้าร่วม ดีทีซี โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

Attachments:
Download this file (PLK Star Projector.pdf)PLK Star Projector.pdf602 kB23-06-2020 17:00

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563