ุศว.กาญจนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงโรงจอดรถรถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศและรถนิทรรศการภาวะโลกร้อน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงโรงจอดรถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศและรถนิทรรศการภาวะโลกร้อน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ตำบลปากแพรก

อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563