ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (http://www.gprocurement.go.th/new_index.html)

Attachments:
Download this file (2000200043_64027162262.pdf)2000200043_64027162262.pdf150 kB09-02-2021 16:29
Download this file (doc_2000200043_64027162262.html.pdf)doc_2000200043_64027162262.html.pdf206 kB09-02-2021 16:29

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563