ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสวรรคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563