ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก (ครั้งที่ 2)

Print

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ฯ 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ