ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ขอประกาศสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด สัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงิน 175,400,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (contract 7-2564 date. 15 Jun 2021.pdf)contract 7-2564 date. 15 Jun 2021.pdf1935 kB16-06-2021 16:27

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563