ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน. (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Print

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน. (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (3338.pdf)3338.pdf220 kB08-07-2021 10:10