นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด โดยสำนักงาน กศน. และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

                     

S 321863709

 

                    นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด โดยสำนักงาน กศน. และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกันในการพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) แก่นักศึกษา กศน.ในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ จาก 52 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”  เขตบางแค กรุงเทพฯ

 

S 321863706

 

S 321863707

 

S 321863712

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563