สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

 

1

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจาก สำนักงาน กศน. ได้กำหนดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการนำนโยบายของสำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติการตามหลักการ กศน. เพื่อประชาชน "กศน. ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ" โดยดำเนินการในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ.อนุสรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

2

 

3

 

4

 

5


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563