นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) และสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านอาชีพ

5B711303 95C4 4736 84CE C57FB03121D8 L0 001

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) และสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านอาชีพ โดยมี นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริและบนพื้นที่สูง นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และคณะผู้อำนวยการศูนย์ฝึก ฯ และสถานศึกษาขึ้นตรง ในสังกัดสำนักงาน กศน. เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการสถานศึกษาขึ้นตรง และเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) และสถานศึกษาที่มีภารกิจด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 

S 331710474

 

S 331710475

S 331710479

 

S 331710481

S 331710484


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563