นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการภาครัฐเเนวใหม่ขององค์กร กศน."

 

376379

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการภาครัฐเเนวใหม่ขององค์กร กศน." ภายใต้การฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

376381

 

376389

 

376390


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563