ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะะเกษ

8

                นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะะเกษ พร้อมเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ไปยังจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 อำเภอ ได้แก่ ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราศีไศล และอำเภอศิลาลาด โดยมี นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะะเกษ ประสานงานการดำเนินงานช่วยเหลือและอำนวยควาสะดวกในพื้นที่

                นายวัลลพ กล่าวเพิ่มว่า ตนได้มอบนโยบายให้สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หากสำนักงาน กศน. จังหวัดใดที่น้ำไม่ท่วม จะให้การช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์น้ำท่วม ตามโมเดล “เพื่อนช่วยเพื่อน” นอกจากนี้ภายหลังน้ำลด สำนักงาน กศน. จังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมและจังหวัดใกล้เคียง ให้ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยจัดกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ได้แก่ การรับบริจาคเงิน สิ่งของ ตั้งโรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จิตอาสาล้างทำความสะอาดสถานที่ และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่” เลขาธิการ กศน. กล่าว

 

3

 

9

 

12

 

5

 

9

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563