ข่าวภารกิจผู้บริหาร

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ได้รับมอบหมายจาก นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

3

 

              นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ได้รับมอบหมายจาก นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัดอยุธยา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาววัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการกรม ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือประชาชน” สำนักงาน กศน. ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อำเภอ โดยมอบถุงยังชีพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา กศน. และประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้

 

7

 

12

 

6

 

4

 

 


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563